Menu Zamknij

Wartości Błędów w Excelu

W Excelu wyróżniamy siedem różnych rodzajów błędów: #DZIEL/0!, #N/D!, #NAZWA?, #ZERO!, #LICZBA!, #ADR! oraz #ARD!

#DZIEL/0!

Błąd pojawia się w momencie, gdy formuła odwołuje się do komórki, która ma wartość 0 jest pusta lub kiedy próbujemy wprowadzić prostą formułę =8/0.

Błąd pojawi się również w przypadku podania niewłaściwego argumentu w niektórych funkcjach. Przykład funkcji =MOD(1;0).

#N/D!

Błąd pojawia się w momencie, gdy formuła nie może zwrócić prawidłowego wyniku. Jest to skrót od słowa niedostępne.

Zwykle pojawia się, gdy w funkcji zostanie użyty niewłaściwy argument. Szukaną wartością jest 11, ale w podanym przedziale nie ma takiej wartości =WYSZUKAJ.PIONOWO(11;A5:B14;2;0), szukana wartość nie może zostać znaleziona.

#NAZWA?

Błąd pojawia się w momencie, gdy Excel nie rozpozna nazwy użytej w formule. Może stać się to wtedy, gdy tekst zostanie zinterpretowany jako niezdefiniowana nazwa.

Błąd może pojawić się, gdy: nazwa zakresu lub funkcji została wprowadzona błędnie, została użyta niezdefiniowana nazwa, użyto odwołania do zakresu i pominięto znak dwukropka, wprowadzono odwołanie do innego skoroszytu arkusza bez ujęcia nazwy w apostrofy, została użyta funkcja, która stanowi część niezainstalowanego dodatku, wartość łańcucha tekstowego została użyta bez cudzysłowów.

Błąd w przeważającej mierze dotyczy składni, dlatego po pojawieniu się #NAZWA? należy jeszcze raz przeanalizować wprowadzoną formułę.

#ZERO!

Błąd pojawia się w momencie, gdy wprowadzana formuła nie będzie posiadał poprawnego operatora =SUMA(A5:A7 A10:A14). Wartość poprawna =SUMA(A5:A7;A10:A14).

W przypadku wystąpienia tego błędu sprawdź współrzędne zakresów. Upewnij się czy wszystkie podane zakresy są poprawnie zapisane.

#LICZBA!

Błąd pojawia się w momencie, gdy formuła zawiera niepoprawną wartość liczbową. Niemal zawsze oznacza to, iż w funkcji matematycznej lub trygonometrycznej został wprowadzony nieprawidłowy argument.

W funkcjach PIERWIASTEK() lub LOG() użyty jest argument ujemny.

ADR!

Błąd pojawia się w momencie, gdy formuła odwołuje się do nieistniejącego zakresu, arkusza lub skoroszytu =’11’!A9, odwołanie do arkusza 11, który został usunięty.

Błąd pojawi się również w przypadku, gdy w formule zostanie utworzone odwołanie do nieistniejącego adresu B01 zamiast BO1.

ARG!

Błąd pojawia się w momencie, gdy w funkcji został użyty nieprawidłowy argument. Najczęściej spowodowane jest to nieprawidłowym typem danych. Wprowadzony został typ danych tekstowych zamiast typ liczbowy =SUMA(„Tak”).

10h | C++ Kurs Podstawowy Programowania | Postaw Na Rozwój

X