Menu Zamknij

Python – Język Programowania dla Wszystkich 🐍

Python to wszechstronny język programowania, który obecnie stał się niezwykle popularny wśród programistów na całym świecie. Python jest znany ze swojej prostoty i czytelności, co sprawia, że jest doskonały dla początkujących, a jednocześnie oferuje zaawansowane możliwości dla doświadczonych programistów. Istnieje wiele powodów, dla których Python zyskał taką popularność.

🔍 Jednym z kluczowych aspektów tej ogromnej popularności Pythona jest jego czytelność. Składnia języka jest przejrzysta i przypomina język naturalny. To oznacza, że nawet osoby bez wcześniejszego doświadczenia w programowaniu mogą łatwo zrozumieć kod napisany w Pythonie. Pozwala to na szybsze pisanie i utrzymanie kodu.

😎 Python jest również językiem o ogromnej społeczności i ekosystemie. Istnieje wiele bibliotek 📚 i frameworków 🛠️ dostępnych, które ułatwiają rozwijanie aplikacji webowych, analizę danych, uczenie maszynowe i wiele innych dziedzin. Dzięki temu Python jest wykorzystywany w różnych dziedzinach, od nauki danych i analizy biznesowej po tworzenie gier 🎮 i aplikacji mobilnych 📱.

✅ Jednym z kluczowych atutów Pythona jest jego przenośność. Możesz pisać kod w Pythonie na jednej platformie i uruchamiać go na innej bez większych zmian. To sprawia, że jest to doskonały język do tworzenia oprogramowania na różne systemy operacyjne.

💻 Warto również wspomnieć, że Python jest językiem open source, co oznacza, że jest dostępny za darmo i każdy może go używać, modyfikować i udostępniać. To sprzyja rozwojowi społeczności i wymianie wiedzy.

💛 W skrócie, Python to język programowania, który oferuje wiele zalet, takich jak czytelność, rozbudowany ekosystem i przenośność. Dlatego niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, czy jesteś doświadczonym programistą, Python jest doskonałym wyborem do wielu zastosowań. 🚀

Programy w Pythonie

suma = 0
dana = input('Podaj liczbę do sumowania? (Enter – koniec)')
while dana != '' :
  liczba = float(dana)
  suma = suma + liczba
  dana = input('Podaj liczbę do sumowania? (Enter – koniec)')
print("suma =", suma)

Python 001 – Kod umożliwia użytkownikowi dynamiczne wprowadzanie liczb do sumowania, a następnie prezentuje wynik w postaci sumy tych liczb po zakończeniu wprowadzania danych.

dlugosc = float(input("Podaj długość prostokąta: "))
szerokosc = float(input("Podaj szerokość prostokąta: "))
pole = dlugosc * szerokosc
print("Pole prostokąta wynosi:", pole)Python 002 – Program pozwala użytkownikowi wprowadzić długość i szerokość prostokąta, a następnie oblicza pole tego prostokąta i wyświetla wynik na ekranie. Program ten jest prostym przykładem interaktywnego kalkulatora pola prostokąta.

rok = int(input("Podaj rok: "))
if (rok % 4 == 0 and rok % 100 != 0) or (rok % 400 == 0):
  print(f"{rok} to rok przestępny.")
else:
  print(f"{rok} to rok nieprzestępny.")


Python 003 – Program pozwala użytkownikowi sprawdzić, czy podany rok jest przestępny lub nie. Rok przestępny ma 366 dni, a rok nieprzestępny ma 365 dni. Algorytm użyty w programie jest standardowym sposobem określenia, czy rok jest przestępny w kalendarzu gregoriańskim.

while True:
  liczba = input("Podaj liczbę (lub wpisz 'q' aby zakończyć): ")

  if liczba == 'q':
    break # Zakończ pętlę, jeśli użytkownik wpisze 'q'

  try:
    liczba = int(liczba) # Spróbuj przekonwertować wprowadzoną wartość na liczbę całkowitą

    if liczba % 2 == 0:
      print(f"{liczba} to liczba parzysta.")
    else:
      print(f"{liczba} to liczba nieparzysta.")
  except ValueError:
    print("To nie jest liczba całkowita. Spróbuj ponownie.")

print("Koniec programu.")

Python 004 – Program pozwala użytkownikowi dynamicznie wprowadzać liczby, a następnie sprawdza, czy są one liczbami parzystymi czy nieparzystymi. Program obsługuje także błędne wprowadzenia użytkownika.

def czy_pierwsza(liczba):
  if liczba < 2:
    return False
  for i in range(2, int(liczba ** 0.5) + 1):
    if liczba % i == 0:
      return False
  return True

while True:
  liczba = input("Podaj liczbę (lub wpisz 'q' aby zakończyć): ")

  if liczba == 'q':
    break # Zakończ pętlę, jeśli użytkownik wpisze 'q'

  try:
    liczba = int(liczba) # Spróbuj przekonwertować wprowadzoną wartość na liczbę całkowitą

    if czy_pierwsza(liczba):
      print(f"{liczba} to liczba pierwsza.")
    else:
      print(f"{liczba} to liczba niepierwsza.")
  except ValueError:
    print("To nie jest liczba całkowita. Spróbuj ponownie.")

print("Koniec programu.")

Python 005 – Program pozwala użytkownikowi dynamicznie wprowadzać liczby, a następnie sprawdza, czy są one liczbami pierwszymi (pierwszymi) czy nie. Program obsługuje także błędne wprowadzenia użytkownika oraz korzysta z funkcji czy_pierwsza do sprawdzania, czy liczba jest pierwsza.

# Inicjalizacja pustej listy na wprowadzone liczby
liczby = []

while True:
  # Prośba o wprowadzenie liczby od użytkownika
  wprowadzona_liczba = input("Podaj liczbę (lub wpisz 'q' aby zakończyć): ")

  if wprowadzona_liczba == 'q':
    break # Zakończ pętlę, jeśli użytkownik wpisze 'q'

  try:
    # Konwertuj wprowadzoną wartość na liczbę całkowitą
    liczba = int(wprowadzona_liczba)

    # Dodaj liczbę do listy
    liczby.append(liczba)
  except ValueError:
    print("To nie jest liczba całkowita. Spróbuj ponownie.")

# Sortuj liczby rosnąco
liczby.sort()

# Wyświetl posortowane liczby
print("Posortowane liczby rosnąco:", liczby)

Python 006 – Program pozwala użytkownikowi dynamicznie wprowadzać liczby i sortuje je rosnąco.

suma = ile = 0
while True:
  dana = input('Proszę o podanie liczby ')
  if dana == '':
    break
  liczba = float(dana)
  suma+=liczba
  ile+=1
if ile==0:
  print("Brak danych. Proszę o podanie liczby")
else:
  print("suma =", suma)
  print("średnia =",suma/ile)

Python 007 – Program ten pozwala użytkownikowi wprowadzać liczby, oblicza ich sumę i średnią arytmetyczną, a także obsługuje sytuację, gdy nie zostaną wprowadzone żadne dane.

import time # Import modułu time

sekundy = int(input("Podaj czas w sekundach: ")) # Prośba o wprowadzenie czasu w sekundach
while sekundy != 0:
  print("Pozostało", sekundy, "sek.") # Wyświetlanie pozostałego czasu
  sekundy -= 1 # Odejmowanie sekundy od pozostałego czasu
  time.sleep(1) # Odczekanie 1 sekundy
print("Start!") # Wyświetlenie "Start!"

Python 008 – Program służy do odmierzania czasu w dół oraz wyświetlania pozostałego czasu.

def main():
  print("Witaj w programie przekierowań!")

  while True:
    try:
      liczba = int(input("Podaj liczbę od 1 do 5 (0 kończy program): "))
      if liczba == 0:
        break
      elif 1 <= liczba <= 5:
        przekierowanie(liczba)
      else:
        print("Podana liczba nie mieści się w przedziale od 1 do 5.")
    except ValueError:
      print("To nie jest liczba całkowita.")

def przekierowanie(liczba):
  strony = {
    1: "http://www.kemsoft.pl",
    2: "https://www.facebook.com/kemsoftpl",
    3: "https://www.tiktok.com/@kemsoft.pl",
    4: "https://www.youtube.com/channel/UCufvgGySA0JHhAa5RkahE7g",
    5: "https://umiejetnosci.com/zhakuj-excela/"
  }

  print(f"Przekierowuję cię na stronę: {strony[liczba]}")

  import webbrowser
  webbrowser.open(strony[liczba])

if __name__ == "__main__":
  main()

Python 009 – Program umożliwia użytkownikowi wybór liczby od 1 do 5 i przekierowuje go na odpowiadające strony internetowe.

while True:
  dana = float(input("Proszę o podanie wartości od 1 do 15: "))
  if dana <1 or dana >15:
    print("Dana niepoprawna")
  else:
    break
print("Poprawna dana")

Python 010 – Program umożliwia użytkownikowi podanie wartości zmiennoprzecinkowej od 1 do 15 i kontynuację tylko wtedy, gdy wprowadzona wartość jest w prawidłowym zakresie. Jeśli wprowadzona wartość nie spełnia tego warunku, program informuje użytkownika o błędzie i prosi o ponowne wprowadzenie poprawnej wartości.

while True:
  dana = float(input("Proszę o podanie wartości od 1 do 15: "))
  if dana >= 1 and dana <=15:
    break
  else:
    print("Dana niepoprawna")
print("Poprawna dana")

Python 011 – Program umożliwia użytkownikowi podanie wartości zmiennoprzecinkowej od 1 do 15 i kontynuację tylko wtedy, gdy wprowadzona wartość jest w prawidłowym zakresie. Jeśli wprowadzona wartość nie spełnia tego warunku, program informuje użytkownika o błędzie i prosi o ponowne wprowadzenie poprawnej wartości.

for i in range (10,40,5):
	print(i)
	
	
	
	
	
	

Python 012 – Program w języku Python używa pętli for do iteracji przez zakres liczb.

for i in range (40,-10,-5):
	print(i)
input()	
	
	
	
	
	

Python 013 – Program generuje i drukuje liczby od 10 do 35 (z krokiem 5) i zatrzymuje się, pozostawiając otwarte okno konsoli, aby użytkownik mógł zobaczyć wyniki przed zakończeniem programu.

ile_liczb = int(input("Ile liczb będziemy dodawali? "))
suma = 0
for i in range (1,ile_liczb+1):
	print("Podaj liczbę nr", i, " z ", ile_liczb)
	liczba = float(input())
	suma += liczba
print("suma =", suma)
	

Python 014 – Program pyta użytkownika, ile liczb chce dodać, a następnie iteruje przez podaną liczbę, zbierając sumę wprowadzonych liczb i wyświetlając ją na końcu.

while True:
  try:
    ile_liczb = int(input("Ile liczb będziemy dodawali? Wprowadź liczbę od 1 do 100: "))
    if 1 <= ile_liczb <= 100:
      break
    else:
      print("Podana liczba musi być w zakresie od 1 do 100. Spróbuj ponownie.")
  except ValueError:
    print("To nie jest liczba. Spróbuj ponownie.")

suma = 0

for i in range(1, ile_liczb + 1):
  while True:
    try:
      liczba = float(input("Podaj liczbę nr {} z {}: ".format(i, ile_liczb)))
      suma += liczba
      break
    except ValueError:
      print("To nie jest liczba. Spróbuj ponownie.")

print("Suma =", suma)	

Python 015 – Program zapewnia, że użytkownik wprowadza poprawne dane (liczbę całkowitą od 1 do 100) i następnie pobiera podaną liczbę zmiennoprzecinkową dla każdej liczby w zakresie, sumując je na koniec i wyświetlając wynik. Jeśli użytkownik poda nieprawidłowe dane, program prosi go o ponowne wprowadzenie poprawnych wartości.

import statistics

while True:
  try:
    ile_liczb = int(input("Ile liczb będziemy dodawali? Wprowadź liczbę od 1 do 100: "))
    if 1 <= ile_liczb <= 100:
      break
    else:
      print("Podana liczba musi być w zakresie od 1 do 100. Spróbuj ponownie.")
  except ValueError:
    print("To nie jest liczba. Spróbuj ponownie.")

liczby = []

for i in range(1, ile_liczb + 1):
  while True:
    try:
      liczba = float(input("Podaj liczbę nr {} z {}: ".format(i, ile_liczb)))
      liczby.append(liczba)
      break
    except ValueError:
      print("To nie jest liczba. Spróbuj ponownie.")

suma = sum(liczby)
srednia = statistics.mean(liczby)
odchylenie_standardowe = statistics.stdev(liczby)
mediana = statistics.median(liczby)
kwartyl1 = statistics.quantiles(liczby, n=4)[0]
kwartyl3 = statistics.quantiles(liczby, n=4)[-1]
max_wartosc = max(liczby)
min_wartosc = min(liczby)

print("Suma =", suma)
print("Średnia =", srednia)
print("Odchylenie standardowe Próbki =", odchylenie_standardowe)
print("Mediana =", mediana)
print("Kwartyl 1 =", kwartyl1)
print("Kwartyl 3 =", kwartyl3)
print("Maksimum =", max_wartosc)
print("Minimum =", min_wartosc)	

Python 016 – Program w Pythonie umożliwia użytkownikowi wprowadzenie określonej liczby liczb, a następnie oblicza różne statystyki na podstawie wprowadzonych danych, takie jak suma, średnia, odchylenie standardowe, mediana, kwartyle, maksimum i minimum. Program zawiera również mechanizmy obsługi błędów, które sprawdzają poprawność wprowadzanych danych, i prosi użytkownika o ponowne wprowadzenie poprawnych wartości w razie potrzeby.

ile_liczb = int(input("Potęgowanie Dwójki. Podaj wartość: "))
pot=1
for i in range (0, ile_liczb):
	print("Dwa do potęgi", i, " to ", pot)
	pot *=2
	
	
	

Python 017 – Program w języku Python jest kalkulatorem potęg dwójki.

ile_liczb = int(input("Potęgowanie Dwójki. Podaj wartość: "))
pot = 1

for i in range(0, ile_liczb):
  pot *= 2

print("Dwa do potęgi", ile_liczb, " to ", pot)

Python 018 – Program w Pythonie służy do obliczania potęgi liczby 2 na podstawie wartości wprowadzonej przez użytkownika. Program prosi użytkownika o podanie liczby, a następnie używa pętli for, aby obliczyć dwójkę do potęgi tej liczby. Ostatecznie program wyświetla wynik w postaci zdania, informując użytkownika, ile wynosi 2 podniesione do potęgi wprowadzonej liczby.

n = int(input("Silnia POdaj n: "))
silnia = 1
for k in range(1, n):
  silnia = silnia * (k + 1)
print("Silnia z",n,"wynosi", silnia)


Python 019 – Program w Pythonie służy do obliczania silni liczby wprowadzonej przez użytkownika. Użytkownik podaje liczbę n, a następnie program używa pętli for, aby obliczyć silnię tej liczby. Wynik zostaje wyświetlony na ekranie, informując użytkownika, jaka jest silnia z podanej liczby n.

while True:
  try:
    n = int(input("Silnia. Podaj n (liczba całkowita od 10 do 100): "))
    if 10 <= n <= 100:
      break
    else:
      print("Podana liczba musi być w zakresie od 10 do 100. Spróbuj ponownie.")
  except ValueError:
    print("To nie jest liczba całkowita. Spróbuj ponownie.")

silnia = 10
for k in range(10, n + 10):
  silnia = silnia * k

print("Silnia z", n, "wynosi", silnia)

Python 020 – Program umożliwia użytkownikowi wprowadzenie liczby całkowitej w określonym zakresie, a następnie oblicza silnię tej liczby z uwzględnieniem warunku początkowego wartości 10. Jeśli użytkownik poda nieprawidłowe dane, program prosi go o ponowne wprowadzenie poprawnych wartości.

def fibonacci(n):
  fib_sequence = [0, 1]
  for i in range(2, n):
    fib_sequence.append(fib_sequence[i-1] + fib_sequence[i-2])
  return fib_sequence

# Proszę wprowadzić liczbę, do której chcesz wygenerować ciąg Fibonacciego
try:
  n = int(input("Podaj liczbę elementów ciągu Fibonacciego do wygenerowania: "))
  if n < 0:
    raise ValueError("Proszę podać nieujemną liczbę całkowitą.")
except ValueError as e:
  print("Błąd:", e)
else:
  result = fibonacci(n)
  print("Ciąg Fibonacciego do", n, "elementu:")
  for value in result:
    print(value)

Python 021 – Program generuje ciąg Fibonacciego do określonej liczby elementów wprowadzonej przez użytkownika, obsługując przy tym błędy związane z nieprawidłowymi danymi wejściowymi.

def fibonacci(n):
  fib_sequence = [0, 1]
  for i in range(2, n):
    fib_sequence.append(fib_sequence[i-1] + fib_sequence[i-2])
  return fib_sequence

# Proszę wprowadzić liczbę, do której chcesz wygenerować ciąg Fibonacciego
try:
  n = int(input("Podaj liczbę elementów ciągu Fibonacciego do wygenerowania: "))
  if n < 0:
    raise ValueError("Proszę podać nieujemną liczbę całkowitą.")
except ValueError as e:
  print("Błąd:", e)
else:
  result = fibonacci(n)
  print("Ciąg Fibonacciego do", n, "elementu:")
  for value in result:
    print(value)

Python 022 – Program umożliwia użytkownikowi generowanie ciągu Fibonacciego do określonej liczby elementów, a także obsługuje błędy związane z nieprawidłowymi danymi wejściowymi.

# Proszę wprowadzić trzy liczby
try:
  liczba1 = float(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
  liczba2 = float(input("Podaj drugą liczbę: "))
  liczba3 = float(input("Podaj trzecią liczbę: "))
except ValueError as e:
  print("Błąd:", e)
else:
  # Sortowanie trzech liczb
  sorted_numbers = sorted([liczba1, liczba2, liczba3])

  # Wyświetlenie posortowanych liczb
  print("Posortowane liczby:", sorted_numbers)

Python 023 – Program w Pythonie służy do pobierania trzech liczb od użytkownika, sortowania ich rosnąco, a następnie wyświetlania posortowanych wartości.

try:
  liczby = []
  while True:
    liczba = input("Podaj liczbę (wpisz 'koniec', aby zakończyć): ")
    if liczba.lower() == 'koniec':
      break
    liczby.append(float(liczba))
    
    if len(liczby) >= 100:
      print("Osiągnięto maksymalną liczbę (100). Zakończono wprowadzanie.")
      break
except ValueError as e:
  print("Błąd:", e)
else:
  sorted_numbers = sorted(liczby)
  print("Posortowane liczby:", sorted_numbers)

Python 024 – Program w Pythonie umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dowolnej liczby liczb zmiennoprzecinkowych, a następnie sortuje je rosnąco i wyświetla posortowane wartości.

try:
  liczby = []
  while True:
    liczba = input("Podaj liczbę (wpisz 'koniec', aby zakończyć): ")
    if liczba.lower() == 'koniec':
      break
    liczby.append(float(liczba))
    
    if len(liczby) >= 100:
      print("Osiągnięto maksymalną liczbę (100). Zakończono wprowadzanie.")
      break
  
  while True:
    print("nAktualne liczby:", liczby)
    print("Co chcesz zrobić?")
    print("1. Posortuj liczby")
    print("2. Usuń liczbę")
    print("3. Zakończ program")
    
    wybor = input("Wybierz opcję (wpisz 1, 2 lub 3): ")
    
    if wybor == '1':
      sorted_numbers = sorted(liczby)
      print("Posortowane liczby:", sorted_numbers)
    elif wybor == '2':
      try:
        liczba_do_usuniecia = float(input("Podaj liczbę do usunięcia: "))
        liczby.remove(liczba_do_usuniecia)
      except ValueError:
        print("To nie jest liczba.")
      except ValueError:
        print(f"Liczby {liczba_do_usuniecia} nie ma na liście.")
    elif wybor == '3':
      break
    else:
      print("Nieprawidłowy wybór. Wybierz 1, 2 lub 3.")

except ValueError as e:
  print("Błąd:", e)

Python 025 – Program umożliwia użytkownikowi wprowadzanie liczb do listy, a następnie daje mu opcje sortowania, usuwania i zakończenia programu. Program obsługuje błędy związane z nieprawidłowymi danymi wejściowymi.

def odwroc_litery(slowo):
  odwrocone_slowo = ""
  for litera in slowo:
    if litera.isalpha():
      if litera.islower():
        odwrocone_slowo += litera.upper()
      else:
        odwrocone_slowo += litera.lower()
    else:
      odwrocone_slowo += litera
  return odwrocone_slowo

if __name__ == "__main__":
  slowo_uzytkownika = input("Podaj słowo: ")
  wynik = odwroc_litery(slowo_uzytkownika)
  print("Odwrocone słowo:", wynik)

Python 026 – Program umożliwia użytkownikowi wprowadzenie słowa, a następnie odwraca wielkość liter w tym słowie, prezentując wynik na ekranie.

# Inicjalizacja pustej listy na wyrazy
wyrazy = []

# Pętla do dodawania wyrazów
while True:
  # Użytkownik wprowadza wyraz
  wyraz = input("Wprowadź wyraz (lub wpisz 'koniec' aby zakończyć): ")

  # Sprawdzenie warunku zakończenia pętli
  if wyraz.lower() == 'koniec':
    break

  # Dodanie wyrazu do listy
  wyrazy.append(wyraz)

# Sortowanie wyrazów alfabetycznie
wyrazy.sort()

# Wyświetlenie posortowanych wyrazów
print("Posortowane wyrazy:")
for w in wyrazy:
  print(w)

Python 027 – Ten program w Pythonie umożliwia użytkownikowi wprowadzenie wyrazów, sortuje je alfabetycznie i prezentuje posortowane wyrazy na ekranie.

import random

def pokaz_pytanie(pytanie, opcje):
  print(pytanie)
  random.shuffle(opcje)
  for i, opcja in enumerate(opcje, start=1):
    print(f"{i}. {opcja}")
  odpowiedz = int(input("Podaj numer swojej odpowiedzi (1-4): "))
  return opcje[odpowiedz - 1]

def main():
  pytania_geologia = [
    {"pytanie": "Co to jest skorupa ziemskiego?", "opcje": ["Zewnętrzna warstwa ziemi", "Jądro ziemi", "Księżyc", "Mars"], "poprawna": "Zewnętrzna warstwa ziemi"},
    {"pytanie": "Które z poniższych skał jest skałą osadową?", "opcje": ["Granit", "Piaskowiec", "Bazalt", "Marmur"], "poprawna": "Piaskowiec"},
    {"pytanie": "Jaka jest najwyższa góra na świecie?", "opcje": ["Mount Everest", "K2", "Kangchenjunga", "Lhotse"], "poprawna": "Mount Everest"},
    {"pytanie": "Co to jest tektonika płyt?", "opcje": ["Ruchy ziemskiego płaszcza", "Obrót Ziemi", "Napływanie fali", "Ruch obrotowy"], "poprawna": "Ruchy ziemskiego płaszcza"},
    {"pytanie": "Które z poniższych zjawisk geologicznych może powodować trzęsienia ziemi?", "opcje": ["Skały metamorficzne", "Fale oceaniczne", "Płytka tektoniczna", "Lawina"], "poprawna": "Płytka tektoniczna"},
    # Dodaj więcej pytań w podobny sposób
  ]

  for pytanie in pytania_geologia:
    odpowiedz_gracza = pokaz_pytanie(pytanie["pytanie"], pytanie["opcje"])
    if odpowiedz_gracza == pytanie["poprawna"]:
      print("Poprawna odpowiedź!n")
    else:
      print(f"Niepoprawna odpowiedź. Koniec gry.")
      break
  else:
    print("Gratulacje! Odpowiedziałeś poprawnie na wszystkie pytania i wygrywasz milion!")

if __name__ == "__main__":
  main()

Python 028 – Program jest interaktywny i umożliwia użytkownikowi udział w quizie, odpowiadając na pytania dotyczące geologii. Jeśli użytkownik popełni błąd, program kończy się, a jeśli poprawnie odpowiedzi na wszystkie pytania, wygrywa grę.

10h | C++ Kurs Podstawowy Programowania | Postaw Na Rozwój

X